کتابهای جدید

مشاهده کلیه کتابها
در دادگاه جهل مقدس
 • - نويسنده: سيدمصطفي محقق داماد

۷۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ریال

‏‫ نگهبان مهر‮‬‏‫: (جستارهایی مردم‌شناختی در اسلام ایرانی)‮‬
 • - نويسنده: ح‍س‍ن‌ اك‍ب‍ري‌ ب‍ي‍رق‌

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

‌این هیچ دنباله‌دار
 • - نويسنده: ف‍رزاد آب‍ادي‌

۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ریال

همه جا سبز و آبی است
 • - نويسنده: اب‍راه‍ي‍م‌ محمدح‍س‍ن‌ب‍ي‍گ‍ي‌ - نويسنده: ‏‫Ebrahim ‬ ‏‫Hassan Beigi‬

۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ریال

من با شما نمی آیم
 • - نويسنده: اب‍راه‍ي‍م‌ محمدح‍س‍ن‌ب‍ي‍گ‍ي‌ - نويسنده: ‏‫Ebrahim ‬ ‏‫Hassan Beigi‬

۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ریال

فاجعه جهل مقدس: گفتارهایی در تحلیل حادثه عاشورای حسینی
 • - نويسنده: سيدمصطفي محقق‌داماد

۷۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ریال

کتابهای ویترین

مشاهده کلیه کتابها
‏‫ برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه‌ها‬
 • - نويسنده: جوزف ماتيوز - نويسنده: Joseph R. Matthews

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ریال

‏‫‭ Iran contemporary architecture
 • - نويسنده: داراب‌ دي‍ب‍ا - نويسنده: Darab Diba

۴۲۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰۰ ریال

‏‫ در آن سوی فراموشی: یادی از دکتر رضا رادمنش دبیر کل اسبق حزب توده‬
 • - نويسنده: ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ن‍ت‍ص‍ري‌

۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ریال

‏‫‭ English for hotel staff
 • - نويسنده: صباح رشيدي - نويسنده: Sabah Rashidi

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ریال

احادیث و اقوال در دیوان حکیم سنایی غزنوی
 • - نويسنده: ماه نظري

۱۴۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ریال

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید