تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
عربی سال نهم ( سه بعدی )
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی خاکبازان - نویسنده: میثم شریفی
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۱۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:نهم دبیرستان الگو
کتاب کار زبان انگلیسی ( پایه نهم )سوم متوسطه اول
ناشر:قلم چی
پدیدآور:
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰
موضوع:
مقطع تحصیلی:نهم دبیرستان الگو
ریاضی سال نهم ( سه بعدی )
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: علیرضا رفیعی
قیمت:۲۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۵۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:نهم دبیرستان الگو
ریاضی سال نهم تیزهوشان
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: علیرضا رفیعی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
موضوع:تیزهوشان ( کرک و دیل )
مقطع تحصیلی:نهم دبیرستان الگو
علوم سال نهم تیزهوشان
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علی فنونی - نویسنده: علی آل محمد
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۷۰۰۰
موضوع:تیزهوشان ( کرک و دیل )
مقطع تحصیلی:نهم دبیرستان الگو
فارسی سال نهم تیزهوشان
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا عبدالمحمدی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۴۰۰۰
موضوع:تیزهوشان ( کرک و دیل )
مقطع تحصیلی:نهم دبیرستان الگو
 

|