تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
جمع بندی شیمی سال دهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: امیرحسین معروفی
قیمت:۳۷۴۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۴۰۰۰
موضوع:جمع بندی ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو -دهم دبیرستان تجربی الگو
فارسی سال دهم کنکور 98 و 99
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا عبدالمحمدی
قیمت:۵۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۸۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو
تست شیمی سال دهم کنکور 1399 و 1400
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: مرتضی خوش کیش
قیمت:۱۱۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۸۸۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو -دهم دبیرستان تجربی الگو
تست فیزیک سال دهم ریاضی کنکور 1399 و 1400
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: سیروس یعقوبی - نویسنده: رضا خالو
قیمت:۶۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۱۶۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو
تست هندسه سال دهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: امیر محمد بیگی - نویسنده: امیر محمد هویدی
قیمت:۷۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۴۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو
سه بعدی عربی سال دهم کنکور 1399 و 1400
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی خاکبازان - نویسنده: میثم شریفی
قیمت:۴۸۴۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۴۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو -دهم دبیرستان تجربی الگو
سه بعدی فیزیک سال دهم ریاضی
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: سیروس یعقوبی - نویسنده: رضا خالو
قیمت:۶۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۱۶۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو
سه بعدی هندسه سال دهم کنکور 1399 و 1400
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: امیر محمد بیگی - نویسنده: امیر محمد هویدی
قیمت:۵۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۲۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو
 

|