تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
جمع بندی شیمی سال دهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: امیرحسین معروفی
قیمت:۳۷۴۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۴۰۰۰
موضوع:جمع بندی ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو -دهم دبیرستان تجربی الگو
تست شیمی سال دهم کنکور 1399 و 1400
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: مرتضی خوش کیش
قیمت:۱۱۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۸۸۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو -دهم دبیرستان تجربی الگو
تست ریاضی سال دهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: کاظم اجلالی
قیمت:۸۵۸۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۸۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان تجربی الگو
تست فیزیک سال دهم تجربی کنکور 1399 و 1400
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: سیروس یعقوبی - نویسنده: رضا خالو
قیمت:۵۰۶۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۶۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان تجربی الگو
سه بعدی ریاضی سال دهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: کاظم اجلالی
قیمت:۵۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۲۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان تجربی الگو
سه بعدی زیست شناسی دهم کنکور 1399 و 1400
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: اشکان هاشمی
قیمت:۱۴۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۲۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان تجربی الگو
سه بعدی عربی سال دهم کنکور 1399 و 1400
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی خاکبازان - نویسنده: میثم شریفی
قیمت:۴۸۴۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۴۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو -دهم دبیرستان تجربی الگو
سه بعدی فیزیک سال دهم تجربی
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: سیروس یعقوبی - نویسنده: رضا خالو
قیمت:۵۰۶۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۶۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان تجربی الگو
 

|