تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
تست آمار و احتمال سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا علی پور
قیمت:۳۹۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۶۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو
تست حسابان ( 1 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: کاظم اجلالی
قیمت:۸۳۶۰۰۰ قیمت سایت:۸۳۶۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو
تست شیمی ( 2 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: روح اله علیزاده
قیمت:۱۰۷۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۷۸۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو -یازدهم دبیرستان تجربی الگو
تست فارسی ( 2 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا عبدالمحمدی
قیمت:۵۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۲۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو -یازدهم دبیرستان تجربی الگو -یازدهم دبیرستان انسانی الگو
جمع بندی شیمی سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: امیرحسین معروفی
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
موضوع:جمع بندی ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو -یازدهم دبیرستان تجربی الگو
سه بعدی آمار و احتمال سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا علی پور - نویسنده: باران رزمی
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو
سه بعدی حسابان ( 1 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: کاظم اجلالی
قیمت:۹۴۶۰۰۰ قیمت سایت:۹۴۶۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو
 

|