تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
تست آمار و احتمال سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا علی پور
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۲۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو
تست حسابان ( 1 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: کاظم اجلالی
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۲۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو
تست شیمی ( 2 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: روح اله علیزاده
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۱۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو -یازدهم دبیرستان تجربی الگو
تست فارسی ( 2 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا عبدالمحمدی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۴۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو -یازدهم دبیرستان تجربی الگو -یازدهم دبیرستان انسانی الگو
جمع بندی شیمی سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: امیرحسین معروفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
موضوع:جمع بندی ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو -یازدهم دبیرستان تجربی الگو
سه بعدی آمار و احتمال سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا علی پور - نویسنده: باران رزمی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو
سه بعدی حسابان ( 1 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: کاظم اجلالی
قیمت:۴۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۷۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو
 

|