تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
تست ریاضی ( 2 ) سال یازدهم رشته تجربی
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: کاظم اجلالی
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان تجربی الگو
تست شیمی ( 2 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: روح اله علیزاده
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو -یازدهم دبیرستان تجربی الگو
تست فارسی ( 2 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا عبدالمحمدی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو -یازدهم دبیرستان تجربی الگو -یازدهم دبیرستان انسانی الگو
جمع بندی شیمی سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: امیرحسین معروفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
موضوع:جمع بندی ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو -یازدهم دبیرستان تجربی الگو
سه بعدی ریاضی ( 2 ) سال یازدهم تجربی
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: کاظم اجلالی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان تجربی الگو
سه بعدی زیست شناسی ( 2 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: اشکان هاشمی
قیمت:۷۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۰۰۰۰
موضوع:سه بعدی ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان تجربی الگو
 

|