مشخصات کتاب

products
قیمت:
۵۲۸۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۵۲۸۰۰۰ ريال

تیزهوشان فارسی سال ششم

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک:
تعداد صفحات :۱۹۶

سال چاپ:۱۳۹۷


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

کتابهای مرتبط

  • خيلي سبز
  • اميرحسين رمضاني

۳۷۴۰۰۰ ۳۷۴۰۰۰ ریال

فلسفه یازدهم
  • خيلي سبز
  • عارف گليوري ، محمد اسماعيل سلمان پور

۴۴۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ریال

تست تاریخ یازدهم
  • خيلي سبز
  • علي شهرابي ، امير زارندوز

۳۹۶۰۰۰ ۳۹۶۰۰۰ ریال

تست ریاضی و آمار یازدهم
  • خيلي سبز
  • زهرا نعمتي ، الهه همايون زاده

۴۱۸۰۰۰ ۴۱۸۰۰۰ ریال

تست جغرافیا یازدهم
  • خيلي سبز
  • محمد برغمدي ، محمد مهدي طاهري

۴۸۴۰۰۰ ۴۸۴۰۰۰ ریال

تست عربی انسانی سال یازدهم